Ocena 360° to skuteczny i sprawdzony sposób wykorzystywany do diagnozy przede wszystkim menadżerów, kierowników projektów oraz pracowników, wobec których planowany jest awans pionowy.  W kompleksowy sposób bada potencjał pracownika i jego efektywność z różnych perspektyw: przełożonego, podległych pracowników, współpracowników, klientów.

W wyniku oceny 360 stopni, menadżer otrzymuje pełną informację zwrotną
o poziomie kluczowych kompetencji takich jak: planowanie, organizacja pracy, motywowanie, wdrażanie zmian, rozwijanie pracowników, zarzadzanie konfliktem, udzielanie informacji zwrotnych i innych umiejętności istotnych na danym stanowisku pracy. 

Dodatkową korzyścią oceny 360° jest zestaw wskazówek – działań korygujących, które stanowią jednocześnie specjalnie opracowany plan rozwoju dla ocenianego menadżera. Celem indywidualnego planu rozwoju jest zarówno zwiększenie skuteczności ocenianego kierownika, jak i jego zespołu. 

Nasz zespół ma wieloletnie doświadczenie w przeprowadzaniu oceny 360, w firmach produkcyjnych i handlowych. Za każdym razem przygotowujemy narzędzie dostosowane do potrzeb klienta i specyfiki wymagań stanowiska pracy.

 


JAK TO ROBIMY?


 • na początek określamy, wraz z Klientem, cele oceny

 • tworzymy indywidualne narzędzia oceny

 • przygotowujemy osoby oceniające i ocenianych

 • przeprowadzamy ocenę

 • sporządzamy pisemny raport, w którym znajdują się wnioski z oceny oraz wskazówki rozwojowe dla ocenianych

 • przekazujemy informację zwrotną podczas indywidualnych spotkań z ocenianymi pracownikami

 

Po przeprowadzeniu oceny 360 stopni ważnym etapem jest rozwój menadżera w codziennej pracy, wdrażanie działań korygujących oraz ocena ich efektywności. 

Ocena zostaje powtórzona po określonym czasie, żeby sprawdzić jakie cele zostały osiągnięte, a co jest w dalszym ciągu obszarem do rozwoju i poprawy.

 

DLACZEGO WARTO WYBRAĆ OCENĘ 360°?


 • korzyścią jest uzyskanie zobiektywizowanej informacji zwrotnej dotyczącej słabych i mocnych stron ocenianego oraz kierunków dalszego rozwoju zawodowego
 • ocena daje możliwość wykorzystania informacji uzyskanych na podstawie oceny w budowaniu zespołów, tworzeniu grup projektowych czy przeprowadzaniu zmian organizacyjnych
 • można szybko zidentyfikować konflikty i problemy wewnątrz firmy i dowiedzieć się jak konstruktywnie im zaradzić
 • dzięki trafnej diagnozie można podjąć działania mające na celu poprawę relacji interpersonalnych, zaplanować proces coachingowy, zbudować program szkoleń
 • ocena 360 stopni dostarcza również całościowej informacji o poziomie kompetencji kadry kierowniczej jako grupy, co daje możliwość znalezienia systemowych rozwiązań rozwojowych na poziomie organizacji
 • informacja zwrotna 360 wpływa na zmianę sposobu, w jaki kierownicy i pracownicy przekazują sobie informacje zwrotne, co w efekcie sprzyja kształtowaniu pozytywnych postaw wśród pracowników tj. otwartość na dialog, pracę zespołową, inicjatywę oddolną