Coaching ma na celu przede wszystkim pomoc w rozwijaniu umiejętności pracownika, poprzez wydobycie jego zasobów, talentów, które pracownik już posiada, ale w praktyce ich często nie wykorzystuje. 

Coaching może być zarówno indywidualnym jak i zespołowym programem rozwojowym, proponowanym menadżerom, liderom, specjalistom, doradcom handlowym, którzy chcą zwiększyć samoświadomość, zmienić swoje nawyki w działaniu, poprawić skuteczność w codziennym funkcjonowaniu. 

Coaching może być pomocny także w rozwiązywaniu bieżących problemów, szczególnie gdy zależy nam na zaangażowaniu pracownika w proces naprawczy oraz identyfikacji z celami organizacji. 

Przed rozpoczęciem procesu coachingowego coach wraz z klientem formułują cele rozwojowe dla pracownika, obszary kompetencji, które stanowią priorytet w procesie rozwojowym, ilość sesji coachingowych oraz sposób pomiaru postępów pracownika.

Metoda pracy coachingowej pobudza naszą kreatywność, zmienia perspektywę widzenia danej sytuacji, czy problemu, pomaga w omijaniu barier i ograniczeń, będących często wynikiem nawyków w myśleniu. 

Coaching jest ukierunkowany na przyszłość, koncentruje się na szukaniu rozwiązań oraz wzrost samoświadomości poprzez lepsze poznawanie samego siebie, wdrażanie nowych strategii myślenia i działania.