Photo 24.11.2014, 12 54 13.jpg
tlo_HR_b.jpg
tlo_HR_1.jpg
tlo_HR_2.jpg
tlo_HR_b.jpg
Photo 24.11.2014, 12 54 13.jpg

Sięgaj dalej


Nie ma gotowych rozwiązań, trzeba szukać nowych dróg.

SCROLL DOWN

Sięgaj dalej


Nie ma gotowych rozwiązań, trzeba szukać nowych dróg.

Czym się zajmujemy

 

 
 

Insights discovery

Model opisujący indywidualny sposób funkcjonowania, oparty na typologii Carla Junga. Pozwala zyskać kompletny obraz osobowości człowieka.

 
 

HR 

Realizacja funkcji personalnej w organizacji: rekrutacja i selekcja, sposoby oceny i motywacji pracowników, rozwiązywanie problemów.

 
 

Szkolenia

Nasze szkolenia nastawione są na szukanie rozwiązań, wymianę doświadczeń, poznanie nowych metod pracy oraz technik mających zastosowanie w praktyce zawodowej.