Assessment Center & Development Center

 

Assessment Center pozwala skutecznie i bardzo obiektywnie ocenić praktyczne umiejętności i predyspozycje pracowników. Sprawdza się szczególnie podczas rekrutacji zewnętrznej na stanowiska menedżerskie i specjalistyczne. 

Development Center pozwala doskonale określić potencjał i możliwości dalszego rozwoju, jak również awansu pracowników, jest bardzo dobrym narzędziem do prowadzenia rekrutacji wewnętrznej. 

Assessment Center i Development Center, w odróżnieniu od tradycyjnie stosowanych metod, opierają się głównie na ocenie umiejętności praktycznych pracowników, poprzez  obserwację ich zachowań podczas wykonywania różnorodnych symulacji i ćwiczeń,  zbliżonych charakterem do zadań wykonywanych w codziennej pracy.

Dzięki temu jesteśmy w stanie trafnie ocenić predyspozycje pracownika, zdolności przywódcze, sposób podejmowania decyzji, radzenia sobie ze stresem, budowania relacji z innymi, nastawienie na kooperację vs. rywalizację. Jest to szczególnie ważne w przypadku doboru kadry kierowniczej oraz oceny stopnia dopasowania danego pracownika do wymagań stanowiskowych.

Ocena ta uzupełniana jest przez inne techniki, takie jak różnego rodzaju testy psychologiczne i wywiad pogłębiony. 

W oparciu o wszystkie te elementy opracowujemy całościowy raport zawierający kompleksową ocenę potencjału pracownika, jego mocne strony oraz obszary wymagające doskonalenia.